Keturunan yang baik dan menjadi penyejuk hati tidak akan terwujud kecuali dengan pengorbanan dan usaha yang sunggguh-sungguh dari ayah dan ibu. Mereka berdua menduduki posisi Adam Dan Hawa ketika diturunkan kebumi ini untuk mendirikan (kepemimpinan).

Allah SWT Berfirman:

“Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi ini.”?(QS.Al-Baqoroh (2):30).

setelah itu Allah menurunkan ke bumi dua insan yaitu Adam dan Hawa. Mereka diturunkan bersama lalu menjalankan tugas yang merupakan perintah agung ini. Pendidikan adalah Sebuah Nutrisi, Pengembangan, dan perluasan cakrawala. Semua ini sangat terkait dengan masalah  iman, yang merupakan akar dan titik tolak untuk mandirikan amal yang baik,  betapa banyak kita mendapati dalam Al-Qur’an iman dan amal sholeh diletakan bersama. Begitu pula kita banyak mendapati janji kebaikan dari allah di dunia dan akhirat bagi mereka yang nemiliki dua sifat ini.

Iman adalah pondasi tempat didirikannya amal sholeh. Artinya, jika gambaran amal itu didirikan, walaupun tampak seperti amal yang baik, tetapi disertai iman yang lemah.

By: Sandi permana